สามารถต่อความยาวได้ไม่จำกัด
วิธีการติดตั้ง กันสาดสำเร็จรูป LUMINA
  • ประกอบแผ่นโพลีคาร์บอเนตเข้าในร่องโครงอลูมิเนียม ทั้ง 2 ด้าน จากนั้นประกอบเข้ากับโครงขา ทั้ง 2 ด้าน
  • ยึดน๊อตที่มุมทั้ง 4 ด้าน
  • ยึดพุก กับผนังที่จะติดตั้ง และยึดด้วยสกรู
  • ยาแนวส่วนที่ติดผนังให้แนบสนิทด้วยซิลิโคน
  • สามารถต่อความยาวได้ตามความต้องการ