วิธีการติดตั้ง แผ่นหลังคาโปร่งแสง LUMINA
  1. ติดตั้งหลังคา โดยเว้นช่องว่าง สำหรับใส่แผ่นหลังคาโปร่งแสง จากนั้นนำแผ่นหลังคาโปร่งแสง มาวางครอบอยู่บนลอนของหลังคา
  2. ยึดติดกับแผ่นหลังคา แล้วใช้สว่านเจาะนำก่อน จากนั้นขันสกรู พร้อมแหวนยึดสันลอน เพื่อป้องกันการรั่วซึม
  3. จุดต่อร่วมต้องอยู่บนแป ระยะต่อแผ่นอยู่ที่ประมาณ 20-30 ซม. โดยตรงรอยต่อควรติดเทปโฟมเคลือบกาว 2 แนว หรือกาวซิลิโคน 2 ชั้น