สีใส (Clear) W-02
แสงผ่านได้ 65 %
สีชา (Brown) W-03
แสงผ่านได้ 30 %
สีน้ำเงิน (Blue) W-05
แสงผ่านได้ 20 %
สีเขียว (Green) W-07
แสงผ่านได้ 30 %