เวฟไล้ท์
วิธีการติดตั้ง
1. ประกบลอน 1 ลอน จะเหลือพื้นที่ประมาณ 95-100 ซ.ม.
2. ช่วงต่อแผ่น ควรยึดสกรูเว้นระยะห่างประมาณ 30 ซ.ม. และยึดบนสันลอน
3. คานหรือแปร ควรที่จะมีความหนาตั้งแต่ 1 นิ้วขึ้นไป
4. คานหรือแปร ควรมีระยะห่างประมาณ 50-60 ซ.ม. ยึดสกรูด้านหน้ากว้างควรเว้นระยะห่างที่ 25 ซ.ม.
5. ใช้สกรูเบอร์ 8-10 ที่มีความยาวตั้งแต่ 1 นิ้วขึ้นไป (ใช้สกรูแบบเดียวกับที่ยึดเมทัลชีท)
วิธีการติดตั้งเวฟไล้ท์